Su Yumuşatma Sistemleri

Sularda sertlik problemi son yıllarda en çok şikayet edilen ve önlem talebi ile karşılaşılan sorunlar haline gelmiştir. Suyun kalsiyum ile magnezyum iyonlarının alınmasını sağlayan bir yöntemdir. İyon değişimi yöntemi ile sudaki kalsiyum ve magnezyum iyonlarının alınması işlemi sonucu suyun sertliğinin düşürülmesi işlemine suyun yumuşatılması denir.

Katyonik Reçine ile sularda sertliğe neden olan kalsiyum (Ca) ve magnezyum (Mg) iyonlarının reçine üzerinde bulunan sodyum (Na) iyonları ile yer değiştirmesi prensibine dayanır. Böylece iyon değiştirme yöntemi ile sistemden çıkan suyun sertliği alınmış olur. Doyuma ulaşan reçineler zaman ya da debi kontrollü olarak, tuzlu su ile rejenerasyona girerek kalsiyum (Ca) ve magnezyum (Mg) iyonlarından temizlenirler. Su sertliği evsel ve endüstriyel kullanımlarda en çok rastlanan problemdir. 10 Fr (100 mg/ltCaCO3) sertlik derecesini geçen sular sert su sınıfına girmektedir. 

Çalışma Prensibi
Su yumuşatma işlemi sırasında reçine yatağından geçen sert suyun içindeki mineraller yavaş yavaş reçinenin üzerini kaplar. Reçine tanelerinin yüzeyleri sert su mineralleriyle tamamen kaplanana kadar su yumuşatma işlemi devam eder. Reçinelerin üzeri tamamen kaplandığında sertliği tekrar alabilmesi için taneciklerinin üzerindeki sertlik iyonlarından kurtulup tekrar sodyum iyonlarıyla yüklenmeleri gerekmektedir. Yapılan bu işleme rejenerasyon işlemi denmektedir. Su içerisindeki Kalsiyum ve Magnezyum Reçineye tutunur.

REÇİNE NEDİR?
Polimerler grubunda Anyonik ve Katyonik yapılı ürünlerdir. Sularda Sertlik ve/veya başka elementlerinde tutulmasında arsenik antimon vs gibi gideriminde çok başarılı filtrant mediası olarak yaygın kullanılır. Yumuşatılan suyun miktarı ve sertlik derecesi (Fr) İyon değiştirme kapasitesini belirler.

TEKNİK ÖZELLİKLER
1) SİNGLE YUMUŞATMA:

Tekli tip otomatik su yumuşatma cihazları evsel ve endüstriyel alanlar da yaygın olarak kullanılmakta olup, bir adet gövde ile bir adet kontrol valfından oluşmaktadır. Ham su içerisinde bulunan Ca ve Mg iyonları reçine kolonundan geçirilerek suyun sertliği alınır. Tekli tip sistemler özellikle iki depo arasında veya düşük sertlik-yüksek debili sistemlerde tercih edilmektedir. Otomasyon valfları veya PLC sayesinde ters yıkama işlemini herhangi bir insan müdahalesine ihtiyaç duymadan gerçekleştirir. Otomasyon valfları plastikten veya plastik-pirinç mamullerden oluşmaktadır.

2) TANDEM YUMUŞATMA:
Tandem su yumuşatma sistemlerinde otomatik valfler debi kontrolünü baz alarak çalışır. Servisteki reçine tankından belirli debide su geçtiğinde otomatik olarak rejenerasyona geçer, diğer tank ise servis konumuna geçerek tesisata yumuşak su vermeye devam eder. Böylece kesintisiz 24 saat sisteme yumuşak su verilmiş olur.

Su yumuşatma ünitesinin otomasyonu 2 ana başlık altında toplanabilir:
1)Timer Kontrol:
 Zamansal periyod olarak haftanın istenilen gününde, istenilen saatinde herhangi bir müdahalede bulunmaksızın otomatik olarak rejenereasyon işlemini gerçekleştirir.

2)Volümetrik Kontrol: Geçen suyun miktarını cihaz üstünde bulunan bir sayaç vasıtası ile ölçümleyerek daha önceden programlanmış veya set edilmiş rejenerasyon miktarına geldiğinde otomatik olarak üniteyi rejenerasyona tabi tutar.

Rejenerasyon
Sürekli su sertlik değeri ölçümünü yaparak daha önceden set edilmiş programa bağlı olarak istenilen sertlik değerini aştığında, üniteyi otomatik olarak rejenerasyona tabi tutar. Su yumuşatma ünitelerinin rejenerasyonu tuz kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Yaklaşık tuz tüketimleri, her 1 litre reçine için 0.2 kg tuz sarfiyatı olmaktadır.