Kum Filtreleri (Multimedia)

Çok Katmanlı Sediment Filtrant Grupları

Multi Media Çok Katmanlı Katmanlı Kum Filtreleri Sedimentasyon Yapılı ünitelerdir. Bu aşamada suda bulunan katı maddeler, Tortu, Partiküller, bulanıklık ve bağıl yapılı maddeler bu ünitede çökeltme, süzme ve filtreleme metodu ile arıtılan bir ön safha filtranttır. 

• Suda berraklık 
• Katı Maddelerin 
• Partiküllerin 
• Bulanıklığın giderilmesinde 

Ön Arıtma sistemlerinin vazgeçilmez proses üniteleridir. 

Suyun Fiziksel yapısın kontrol edildiği katmanlarda tamamen projeye göre özel mineraller ile yüksek oranda katkı yapılan sistemlerdir. Tam otomatik valfli veya Programlanabilir.

Elektronik Kontrol üniteleri ile de otomasyonu sağlanan bu Filtreler servis ters Yıkama, durulama gibi konumlarda el değmeden çalışabilmektedir. 

Kum filtrelerinde en çok dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi de Kullanılan minerallerin doğal ve özel kalitede seçilmiş olmasıdır.

Zira Ön arıtma filtreleri Kendisinden bir sonra gelen filtrelerin daha nitelikli ve verimli çalışmasında önemli rol oynarlar. 

Valf –Tank –Mineral seçimlerinde daima bu üç ekipman çok iyi seçilmelidir. 

Proje kriterlerine göre dizayn edilecek sisteminizde bu hususları göz önünde bulundurmaktayız 

Katmanlara ait minerallerin yapısı ve miktarı suyun filtre kesit hızı ve Mineralin hangi amaçla ve neye karşı filtre edebilme özelliği sistemin en önemli noktasıdır. 

Donanım: Tank Yapısına göre Özel Difüzör modellerinin yanı sıra Tank ile entegre difüzör dağıtım yapılı Kum filtreleri de mevcuttur.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Kum Filtrelerinde kullanım amacına göre;

• Kademeli Quartz,
• Antrasit,
• Filter AG,
• Turbidex,
• Garnet,
• As-Fe-Mn,
• Birm gibi mineraller kullanılmaktadır.
Bu mineraller arasından optimum hızla süzülen su, tortularından arınmış hale gelmektedir.

1) Kuartz Kum :
Tortu filtrelerinin iç dolgu maddesi olarak kullanılan Kuartz kum askıda katı maddelerin ve bulanıklığının tutulması amacıyla kullanılmaktadır. Quartz kum değişik granülasyonlarda çok katmalı olarak tortu filtrelerine konulmaktadır.

2) Antrasit :
TS EN 12909 standartlarına göre sınıflandırılmış doğal antrasit ; askıda katı maddeler olarak adlandırılan suda çözünmeyen kum ,çamur ve tortuların giderilmesi , içme sularında okside edilmiş demir ve mangan giderilmesi ve kazanlarda silis kaçağının önlenmesi için kullanılır. Kendisinden sonra uygulanacak arıtım elemanlarının tortudan korunmasını sağlar. Böylece su. minimum mikronojlara inerek tortusuz, renksiz ve berrak bir görünüm kazanır.
Antrasit filtrelerde ise filtrasyon sadece, süzme etkisiyle değil aynı zamanda adsorpsiyon etkisi ile de gerçekleşir. Doğru dizayn ve seçim yapıldığı takdirde 10 mikron hassasiyete kadar oldukça efektif ve güvenilir bir şekilde filtre edebilirler.

3) Birm :
Birm medyası suda çözünmüş halde bulunan demir ve mangan bileşiklerinin giderilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Katalizör etkisi göstererek çözünmüş oksijenle, demir-mangan bileşiklerinin etkileşimini sağlar. Bu sayede demir ve mangan bileşikleri medya içerisinde çöktürülerek filtre edilirler.
Birm medyası suda çözünmediği için diğer demir mangan giderim metotlarına göre oldukça ekonomiktir. Medyanın temizliği ise yalnızca ters yıkama ile yapılmaktadır.

4)Turbidex :
Turbidex minerali bir çok avantajının yanısıra genellikle filtre medyası olarak askıda katı madde gideriminde kullanılmaktadır.
Köşeli yapısı ve düzensiz yüzeyi yüksek filtrasyon alanı sunmaktadır ve bu şekilde 20 – 40 mikrona kadar süzme hassasiyeti bulunmaktadır.
Ters yıkama ihtiyacı az olmakta dolayısıyla uzun filtrasyon süreleri sağlamaktadır. Büyük ve düzensiz yüzeyi sayesinde klasik filtre kumunun en üst katmanında oluşan filtre kekinin oluşması engellenir ve daha uzun filtrasyon süreleri elde edilir.

Demir giderim minerali olmamasına rağmen, ham sudaki oksitlenmiş demir Turbidex’in yapısı gereği tutulabilmektedir.

Kuartz Kum, Suyun Arıtılma Derecesine Bağlı Olarak 3 Farklı Boyutta Bulunmaktadır ;

• 1-3 mm
• 3-5 mm
• 5-8 mm

Bu boyutlar TS EN 12904 ve CE standartlarına uygun olarak firmamızda mevcuttur.