Aktif Karbon Filtreler

Deklorinasyon /Organik Arıtım Üniteleri 
Aktif Karbon suda istenmeyen Koku,klor,tat gibi fiziki ve kimyasal parametrelerin tutulduğu filtrantlardır.Kömür bazlı bu yapılarda yüzey alanı çok geniştir.Bir çay kaşığı aktif karbon ortalama yarı futbol sahası yüzey alanına eşittir.Aktif karbonlar kendisinden önce suda yapılan klor dozlaması ile bakteri oksidasyonunda tutucu filtrantlar olarak çok başarılıdır.

Sedimentasyon özelliğide olan karbon filtrelerin tam otomatik ters yıkamalı valfli sistemlerle çalıştırılabilmekte ve ters yıkaması mümkün olmaktadır. Bu sayede mineral daha uzun servis ömrüne sahip olur.

Aktif Karbonlar; G.A.C (Granular Activated Carbon ) (Coconut Carbon) ,(Charcoal Carbon ) gibi sırası ile Granül Aktif Karbon ,kokonat bazlı (Hindistan Cevizi Kabuğundan mamül ) ve Kömür bazlı olarak genellikle bu üç yapıda kullanılmaktadır. 

Ön Arıtma Sistemlerinin vazgeçilmez Üniteleri olarak kullandığımız aktif karbon filtreler tat, koku, bulanıklık ve toksik etkilerde çok verimli sistemlerdir. 

Aktif Karbon filtreler adsorbe (Tutma ve çekme ) özelliği sayesinde gaz formunda olan klor gibi kimyasalların sisteme geçişini engeller.

Mineralin Arıtma tankında kaliteli seçimi yapılmasına dikkat edilmeli ve filtre yatak hızına özen gösterilmelidir .Böylece karbon filtrenin tutabilme ,çekebilme özelliği daha verimli olabilsin.

Aktif Karbon Filtreler; FRP (Fiber Reinforced Polyester ) (CTP ) Cam Takviyeli Polyester Grubu veya Karbon Çelik Tanklarda uygulanabilmektedir. Karbon filtrelerin Çalışma Testleri : Aktif Karbon filtrant sistemlerinin çıkış sularında Klor formuna bakılır,burada klor bakiyesine rastlanıyor ise Karbonun değişim veya bakım sürecine gelindiği anlaşılabilir. 

• Karbon Doğal bir mineraldir ve çok geniş alanlarda kullanılır . 
• Kullanım Alanları : Hava ve Su Dezenfeksiyon proseslerinde, Havada partikül ve koku kontrolünde 
• Özel solunum sistemlerinde koruyucu ,Gaz popülasyonu olan ve yayılan alanlarda,
• Su arıtma sistemlerinde ; Genel olarak yaygın ve güvenilir kullanıma sahiptir. 
• Arıtma sistemlerinde sadece klor olarak değil diğer gazların ve açığa çıkan gazlarında alınması bu safhada gerçekleşir.
• Aktif Karbon Mineralleri filtrasyon öncesi veya sonrası projelerde güvenle kullanılmaktadır. 

TEKNİK ÖZELLİKLER
Aktif Karbon Yapısı

Aktif karbonun yaygın uygulama alanı, suyun içinde mevcut organik madde, renk, koku, tat ve klor giderimidir. Ancak burada, sözkonusu olan sadece fiziksel bir süzme işlemi değildir. Aktif karbon sistemler, fiziko-kimyasal arıtma yapan sistemlerdir ve suyun arıtılması esnasında adsorpsiyon mekanizması işlemektedir.

• Aktif karbon kömürümsü ancak çok geniş yüzey alanına (1000-1500 m2/gr) sahip bir malzemedir.
• Organik kirliliğin olduğu sularda ve klor giderme amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır.
• Aktif karbon ile ilgili dikkat edilmesi gereken bir konu, bakteri üremesi için uygun ortam oluşturabilmesidir. Çünkü, aktif karbon organik maddeyi tutar ve eğer suda bakteri varsa, bakteri bu organik maddeyi besin olarak kullanarak üreyebilir. Bu gibi durumlarda bakteri kaçağı oluşumu mümkündür. Bu sebeple aktif karbonun öncesinde ve sonrasında suyun dezenfekte edilmesi önemlidir.