Filtreler

Endüstriyel filtrasyon sistemleri sudaki istenmeyen moleküllerin, parçacıkların, tortunun, çamurun sudan uzaklaştırılması için kullanılmaktadır. Filtreleme çeşitleri suda bulunan istenmeyen parçacıkların özelliğine göre farklı filtreleme sistemlerinden oluşabilir. Kaba filtre, kum filtre, aktif karbon filtre, yumuşatma filtresi, torba filtre, membran filtre, ultrafiltrasyon, ters osmoz… vb. su arıtma sistem filtrelerin yalnızca birinin kullanılacağı gibi kombine haldede kullanılmaktadır.

1) Kum Filtre Sistemleri   
Kum filtre sistemleri, suda bulanıklığa sebep olabilecek ve suyun görüntüsünü bozacak askıda katı madde, tortu, çamur gibi istenmeyen parametrelerin uzaklaştırılması ile suyun berrak bir görünüm kazanması amacıyla uygulanmaktadır. Kompakt  tasarımı sayesinde gereksinimi olan az yer ihtiyacı ve tam otomatik çalışma prensibi kum filtre sistemlerinin başlıca özellikleri arasındadır. İlk yatırım maliyeti düşük olan kum filtre sistemlerinde, quartz mineralinin değişme süresi ise ortalama olarak 5 yıldır.

3-8 bar basınç aralığında çalışan kum filtre sistemlerin filtrasyon hassasiyeti 10-15 mikron aralığındadır. Zamana ve debiye bağlı olmak üzere single ve tandem prensipte çalışan kum filtre sistemleri mevcuttur. Kum filtre sistemlerinin ana bileşeni olan otomasyon valfleri, önceden belirlenmiş programa göre otomatik olarak ters yıkama yapmaktadır.

Kum Filtre Sistemlerinin Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar;
• Suyun ön arıtmaya ihtiyacı olup olmadığı,
• Suyun geçiş hızı. Suyun geçiş hızı yüksek seçildiği takdirde suda istenen hassasiyette filtrasyon sağlanamayacaktır.
• Kum filtre sistemlerinde avantaj olarak sayılacak bir madde de otomasyon valfi sayesinde otomatik olarak yaptığı geri yıkama işleminde sudan başka hiçbir maddeye ihtiyaç duymamasıdır. Ancak burada da geri yıkama için gerekli su basıncı ve debisi doğru olarak seçilmelidir.

2)Torba Filtre Sistemleri
• Polipropilen başlıklı, torba filtreler ile 1-200 micron hassasiyetinde filtrasyon yapılmaktadır.

• Gözenek açıklığından büyük parçacıkları tutarak geçmesine engel olurlar.
• Torba filtrenin kullanım ömrü; kullanılan ham suyun özelliklerine, filtrenin kullanım süresine, uygun basınçta ve debide kullanımına bağlı olarak değişebilmektedir.
• Torba filitrelerinin ömrünü tamamladığı filtre kabında bulunan manometre ile tespit edilir.
• Basınç kaybı arttar ve filtrelenen suyun filtreleme hassasiyeti düşer.Filtre kabının açılması kolay ve pratiktir. Bu sayede filtre bakımı, temizliği ve değişimi kolaydır.
• Su girişi üstten olduğu için filtrasyon işlemi rahattır. Filtre kabının sızdırmazlığı mükemmeldir.
• Sisteme uygun esnek ölçülerde imal etme imkanımız mevcuttur.
• Kollektörler aracılığıyla yüksek debilerde de kullanılabilmektedir.
• Ters osmoz membranlarını ve UF modullerini korumak ve kullanım süresini uzatmak için ön filtrasyon,
• Yer altı sularının arıtılmasında,
• Makina soğutma sıvılarının filtrasyonunda,
• Atık su arıtmada,
• Gıda sektöründe kullanılmaktadır.

3)Disk Filtre Sistemleri
Kuyu sularında veya işletmelerin her hangi noktasındaki partikülce kirli suların filtrelenmesinde manüel veya otomatik diskli filtreler kullanabiliriz. Ters Yıkama süreleri çok kısa olup, ters yıkama işlemi sırasında işletmeye giden filtrelenmiş sudebisini kesmez. Bu nedenle sürekli filtrelenmiş su isteyen işletmeler için Diskli Filtreler vazgeçilmezdir.

Diskli Filtre Sistemlerinin Kullanıldığı Diğer Uygulamalar;
• Yüksek debili işletmelerde filtre değişiminde harcanan zaman ve sarf malzemelerin önüne geçmek için,
• AKM miktarını düşürmede,
• Deniz Suyu filtrasyonu,
• Kuyu, dere ve göl suları Filtrasyonu,
• Soğutma Kulesi,
• Şebeke Suyu filtrasyonu,
• Proses sularının filtrasyonu,
• Ultrafiltrasyon sistemi ön filtrasyonu
• Ters Ozmoz Sistemi Ön filtrasyonu
• Damlama sulama Sistemlerinde,
• Atık Su Filtrasyonu,

4) Paslanmaz Çoklu Kartuş Filtreler
Suyun istenilen mikronlarda arıtılmasını sağlayan pp malzemeden yapılmış kartuşlar sayesinde suda ki bütün pas, tortu, partikül, kum vb. maddelerin kartuş filtre gövdesinin içerisinde tutularak arıtılmasını
sağlayan filtrasyon sistemidir. Filtre gövdesi ve kartuşlardan oluşmaktadır. Filtre gövdesi suyu arıtacak ana eleman olan kartuşlara yuvalık görevi yapar. Filtre gövdeleri paslanmaz çelik malzemelerden imal edilebilmektedir. Kartuş Filtre Sistemlerinde kullanılan kartuşlar değişik mikron hassasiyetlerine sahiptir. Bu nedenle değişik kapasiteler için uygun hassasiyette uygun sayıda ve uygun özellikteki kartuşlar ile mikron mertebesinde hassas filtrasyon yapmak mümkündür.

Filtreye giren ham suyun özellikleri, filtrelerin kullanım süresi ve kartuşların kirlenme sürelerini etkileyen kriterlerdir. Kirlenen kartuşlar filtrenin basınç kaybını arttıracağı gibi filtreleme hassasiyetini de azaltacağı için değiştirilmelidir.

5)Separatör Filtreler
Separatör Filtre sistemleri özgül ağırlığı sudan fazla olan katı maddelerin (kum) ve partiküllerin santrifüjkuvveti etkisi ile sudan ayrıştırılması amacı ile kullanılmaktadır. Separatör Filtre sistemleri özgül ağırlığı sudan fazla olan katı maddelerin ve partiküllerin santrifüj kuvveti etkisi ile sudan uzaklaştırılması prensibine göre çalışır. Su, giriş bölmesine teğet olarak girerken oluşan santrifüj etkisi nedeni ile sudan ağır olan partiküller, cihaz çeperlerine doğru savrulur ve spiral hareketlerle toplama bölgesine doğru inerler. Filtrenin alt haznesinde toplanan partiküller periyodik veya sürekli olarak manuel veya otomatik olarak boşaltılır. Partiküllerden ayrılmış olan su, separatörün ortasındaki girdap vasıtası ile yukarı doğru çekilir ve çıkış hattına geçer.

TEKNİK ÖZELLİKLER
FİLTRELER         

Sediment Filtreler:
Ebatlar :10”, 20”, 30”, 40”
Filtreleme Kapasitesi :1-5-10-20 Mikron

Blok Karbon Filtreler 
Ebatlar : 10”, 20”

Granül Aktif Karbon Filtreler: 
Ebatlar : 10” , 20”

İnline Filtreler:
Ebatlar : 10” , 12”

Yıkanabilir Kağıt Filtre:
Ebatlar : 10”, 20”

Yıkanabilir Filtre: 
Filtreleme Kapasitesi : 50 Mikron
Ebat : 10”

İpliksi Filtre:
Filtreleme Kapasitesi : 5-10 Mikron
Ebatlar : 10” , 20”